Mongolia

Consulate General of Mongolia in Hong Kong

Address:Unit 1203, 12 floor, Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty
Tel:2522 2400
Fax:2522 2405
E-mail:hongkong@mfa.gov.mn
Website:http://www.hongkong.consul.mn/

 

Embassy of Mongolia

Address:No. 2, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai
Tel:6532 1203 / 6532 6513
Fax:6532 5045
E-mail:beijing@mfa.gov.mn
Website:http://www.beijing.mfa.gov.mn/