Guyana

Embassy of the Cooperative Republic of Guyana

Address:No. 1, Xiu Shui Dong Jie, Jian Guo Men Wai
Tel:6532 1337
Fax:6532 5741
Website:http://www.guyanaembassybeijing.cn/